Tid Samme Dag (TSD)

Vi bruger booking systemet “Tid Samme Dag” (TSD), med henblik på at afskaffe ventetiden. Systemet bygger på princippet om, at man som patient kan få en tid i lægehuset samme dag som man henvender sig. Hvis man ringer om formiddagen (kl. 8-10) kan vi oftest garantere en tid samme dag.

Man kan fortsat få forudbestilte tider i telefonen og booke tider online, men de fleste af konsultationerne er afsat til TSD. Forudbestilte tider har oftest en ventetid på 1-2 uger.

Vi har 2 slags tider:

  • Forudbestilte tider SKAL bruges ved: Attester & lægeerklæringer, børneundersøgelser, samtaler, første graviditetsundersøgelse, spiraloplægning, kirurgiske indgreb og konsultationer med tolk.
  • Tid Samme Dag tider er til alt andet.

Fordele og ulemper:
De traditionelle bookingsystemer bygger på princippet om reservation af en konsultation et stykke ud i fremtiden.
Det har den fordel for praksis, at man kan planlægge sin dag, dels i forhold til dagens opgaver og dels i forhold til andre aktiviteter som f.eks. fridage, ferie og kurser.
Ulemperne ved det traditionelle bookingsystem, er at akutte patienter kan gøre dagen uforudsigelig og give stor arbejdsbelastning samt forsinkelser. Det er overladt til sekretæren at udføre visitation ved tidsbestillingen, hvilket ofte kan være en udfordring, og af og til give anledning til konflikter mellem patient og sekretær. Dette kan bidrage til et stressende arbejdsmiljø. Patienterne kan finde systemet frustrerende fordi de ofte ikke kan få en tid den dag de føler, at behovet er opstået. Konsultationerne risikerer også at blive mere krævende for lægen, da patienten kan “samle” flere ting sammen i den periode, hvor hun venter på at komme til. Samtidig er der større risiko for, at patienter udebliver, da de kan være blevet rask i mellemtiden. Lange ventetider resulterer også i større pres på vagtlægen.

Tid Samme Dag (TSD) systemet betyder, at man skal ringe til lægehuset den dag man ønsker tid. Hvis man ringer mellem kl. 8-10, kan vi garantere at man bliver visiteret til en tid samme dag. Ekstremt travle dage og ugen efter feriedage, kan vi ikke leve op til denne garanti. Ulempen med TSD er at ikke alle typer af konsultationer kan ses samme dag – nogle skal bookes i god tid. Ventetiden på forudbestilte tider er længere – oftest 1-2 uger.
Fordelen med Tid Samme Dag (TSD) er at der er mindre ventetid – det er nemmere at få en tid når der er behov (samme dag). Det giver højere service, tilfredshed og tryghed hos patienterne. Vi kan nemmere finde tider til akutte patienter og det giver mindre stressende arbejdsmiljø hos personalet. Vi får færre udeblivelser og minimerer kontakterne til lægevagten.

TSD tider kan ikke tilbydes første 3 dage efter længere lukkeperiode/ferie. Disse dage er reserverede til akutte patienter.

Vi kan ikke garantere en tid samme dag i perioder med ekstraordinær travlhed (fx ved sygdom eller efter ferie).

Vi hører meget gerne gode forslag fra jer – vi arbejder fortsat på at gøre systemet bedre.

Lægehuset i Skive