Forsikringshenvisninger

Patienter med en privat sundhedsforsikring, og ønske om at bruge den til en hurtig udredning og behandling i privat regi, har 2 muligheder:

1) Patienten er aktuelt i et forløb og er henvist til offentlig sygehus.
Hvis patienten ønsker at bruge en privat sundhedsforsikring til udredningen, udsteder vi en kopi af henvisningen, som pt. kan hente her i klinikken. Det er gratis, men patienten står selv for forsendelsen til forsikringsselskabet.

2) Patienten er ikke aktuelt i et forløb og ikke henvist til offentlig sygehus.
Patienter der ønsker en forsikringshenvisning for en hurtig udredning og behandling i privat regi, skal få forsikringsskabet at anmode os om en Sundhedsforsikringsattest FP 710. En sådan anmodning betales af dit forsikringsselskab.

OBS: Lægehuset kan godt anerkende patientens ønske om henvisning til privat regi, selvom det ikke dækkes af den offentlige sygesikring, f.eks. kosmetisk behandling. Lægehuset vil dog ikke henvise til en service som strider imod lægefaglig fornuft eller risikerer at forværre patientens situation (f.eks. uhensigtsmæssige bivirkninger) eller hvis fagligheden bag servicen ikke er tydeligt oplyst eller troværdig. Hvis lægehuset ikke kan anerkende den ønskede service, foreslår vi at patienten taler med forsikringsselskabets læge om sagen.

Lægeforeningen og brancheforeningen Forsikring & Pension har den 1. juni 2014 indgået aftale om ovenstående fremgangsmåde. Forsikringsselskabet er forpligtet til at informere deres kunder om denne procedure. For mere information, se Lægeforeningens hjemmeside (laeger.dk) vedrørende FP 710 Sundhedsforsikringsattest.