Meditation

Meditation-hands3-crop-1024x1024Mindfulness-cropDråbe2-crop

Mindfulness er en form for meditation, der oprindeligt stammer fra buddhismen. Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress.

Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær – det vil sige den form for tilstedeværelse der kommer af at være opmærksom på det der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere. Bevidsthed om sig selv og sine reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde sig hvad der end måtte opstå i nuet, derved opøver man en evne til at agere i stedet for at reagere.

Mindfulness som metode og teknik kan bruges til at opnå en højere livskvalitet, f.eks. ved at give øget indre ro, reducere stress, øge koncentrationen og effektiviteten i hverdagen, give større selvindsigt, samt skabe bevidsthed om egne tankestrømme.

Forskning på området viser, at mindfulness-meditation reducerer symptomer på stress, samt har positiv effekt på menneskers holdninger, adfærd og selvopfattelse.

Mindfulness bygger på syv grundlæggende værdier: at være ikke-dømmende, at have tålmodighed, at antage et begyndersind, at have tillid, at undgå stræben, at finde accept og at give slip. Ved at søge at integrere disse værdier i sin daglige gøren og laden, opnås en større rummelig og parathed til at møde og håndtere de udfordringer man møder.

OBS – Grundet for få tilmeldinger holder vi pause med mindfulness.