Samtaleterapi

Kognitiv terapi er den form for psykoterapi der har vist sig mest effektiv i behandlingen af stress, angst, depression, søvnproblemer og mange andre psykiske tilstande.

Den kognitive terapi beskæftiger sig med vores fortolkninger af verden og bygger på sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Den kognitive teori hævder, at vi gennem vores erfaringer udstyres med et bestemt sæt personlige ‘briller’, som vi ser verden igennem.

At blive opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd medfører en bevidstgørelse om de forskellige aspekter, der fastholder dig i en ond cirkel. Denne selverkendelse giver samtidig en øget følelse af kontrol og styrker dit selvværd.

Den kognitive tilgang er struktureret ud fra kritiske situationer, som fremkalder svære følelser og tanker hos dig. Du undersøger med andre ord dine forestillinger om verden, om andre mennesker og om dig selv.

Gennem en større fornemmelse af dine reaktionsmønstre, antagelser og problematiske leveregler får du bedre indflydelse i forhold til at begynde at handle anderledes.

Et liv uden selvransagelse er ikke umagen værd.  (Sokrates)

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er en ny retning inden for den kognitive adfærdsterapi, som sigter mod en grundlæggende ændring af en problematisk adfærd. Læs mere om ACT og Kognitiv terapi i artiklen “Acceptance and Commitment Therapy” i tidskriften Psykolog Nyt.

Mindfulness er et vigtigt supplement til psykoterapi, og nogle gange kan den stå alene – som den eneste behandling.

Esa Urhonen har en særinteresse i samtaleterapi og har fået videreuddannelse i kognitiv terapi.