Priser

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Der er dog en del attester, vaccinationer m.v. som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egen andel af konsultationer og ydelser. Nedenstående prislister oplyser de ydelser man selv betaler.
Alle priser er inklusive moms.

Tourister Pris 
Akut behandling af ikke-EU-borger (taler engelsk) 600
Akut behandling af ikke-EU-borger med tolk bestilt af patienten 800
Parakliniske undersøgelser (EKG, lab, etc.) Tillægspris

 

Sygesikringsgruppe 2    Pris 
Konsultation  400
Telefonkonsultation  100
E-mail konsultation  100
Besøg 1000

 

Lægeerklæring /Attest Pris
Adoption (Helbredsattest for adoptionsansøger) 1000
Afbestilling af rejse 750
Ansøgning om enkelttilskud 250
Attest efter regning. Pris per tidsenhed. 750
Attest til A-kasse 430
Dykkerattest 750
Handicapskilt 750
Ledsagerkort 750
Fit to Flight – flyerklæring. Laves KUN for patienter som er tilknyttet klinikken (fx. til gravide) 750
FP 710 attest (Forsikringsselskaber) 1250
Frihåndsattest til arbejdsgiver. Skal betales kontant i klinikken, medmindre man medbringer EAN nr. , samt navn og adresse på arbejdsgiver.  750
Frihåndsattest til skole. Skal betales kontant i klinikken, medmindre man medbringer EAN nr. , samt navn og adresse på Uddannelsessted. 750
Fritagelse for sikkerhedssele / styrthjelm 750
Helbredsattest, privat anmodning 940
Henvisning, Privat sygesikring 750
Kørekortsattest / Motorattest
Fornyelse af kørekort bør laves i god tid – ca. 2-3 måneder før udløbsdato. Husk at altid medbringe pasfoto og briller brugt ved kørsel. Hvis du bruger kontaktlinser, så medbring ekstra linser. Venligst medbring aftalt beløb.
750
Lægeattest  til retten – Sygdom som lovligt forfald 750
Pillepas* (medicin-attest) ved rejse til ikke-Schengen-lande 750

 

Vaccinationer:

Rejse vaccinationer:

Som udgangspunkt skal ALLE vaccinationer ifm. rejse gives på Vaccinationscenter. Du er selv ansvarlig for at tage kontakt til et sådant.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for nærmere info.

*) Pillepas (medicin-attest)
Ved rejse til Schengen-lande ( EU-lande, men ikke Grønland og Færøerne):
Schengen-samarbejdet fra 2001 gav privatpersoner mulighed for at få udstedt dokumentation for retten til at medbringe medicin med euforiserende stoffer til eget brug på rejser til Schengen-lande. Dette dokument (“pillepas”) kan fåes gratis ved apoteket. Der skal ikke udstedes Scengen-attester for lægemidler, som ikke indeholder euforiserende stoffer.
Ved rejse til ikke-Schengen-lande:
Borgeren skal henvende sig til rejselandets ambassade/repræsentation i Danmark for at høre, om rejselandets lovgivning giver mulighed for at medbringe medicin med euforiserende stoffer på rejse til det pågældende land, og hvilken dokumentation der eventuelt er påkrævet. Tilkendegiver ambassaden, at en Schengen-attest kan anses for relevant dokumentation, kan der udstede en medicin-attest ved lægehuset. Dette er for egen regning.

Note: Efter at USA lavede ny konvention den 17-11-2017, er de blevet meget strikse omkring euforiserende mediciner ved rejse.

Kilde: Vejledning til udfyldelse af pillepas, Sundheds- og Ældreministeriet (sum.dk)