Priser

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Der er dog en del attester, vaccinationer m.v. som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egen andel af konsultationer og ydelser. Nedenstående prislister oplyser de ydelser man selv betaler.
Alle priser er inklusive moms.

Turist:
Akut behandling af ikke-EU-borger (taler engelsk)
600,00
Akut behandling af ikke-EU-borger med tolk
800,00
Parakliniske undersøgelser (EKG, lab, etc.)
Tillægspris

Sygesikringsgruppe 2:
Konsultation
300,00
Telefonkonsultation
100,00
E-mail konsultation
100,00
Konsultation for ikke tilmeldte
400,00
Besøg
fra 500,00

Lægeerklæringer:
Adoptionsansøgning
550,00
Afbestilling af rejse
500,00
Ansøgning om enkelttilskud
250,00
Attest til A-kasse
430,00
Dykkerattest
750,00
Erklæring til p-skive
350,00
Frihåndsattest
500,00
Frihåndsattest til skole
250,00
Helbredsattest, privat anmodning
940,00
Henvisning, Privat sygesikring
500,00
Kørekortsattest / Motorattest
500,00
Fornyelse af kørekort bør laves i god tid – ca. 2-3 måneder før udløbsdato. Husk at altid medbringe pasfoto og briller brugt ved kørsel. Hvis du bruger kontaktlinser, så medbring ekstra linser. Venligst medbring aftalt beløb.
Lægeattest  til retten – Sygdom som lovligt forfald
250,00
Sygeeksamen, Anmodning om
250,00
Sygemelding betalt af arbejdsgiver
400,00
Fritagelse for sikkerhedssele / styrthjelm
350,00
Parkeringskort for personer med handicap
350,00
FP 710 attest (Forsikringsselskaber)
1.250,00
Pillepas* (medicin-attest) ved rejse til ikke-Schengen-lande
1.000,00

Vaccinationer:
Ved Lægehuset i Skive betaler patienten kun for konsultationerne. Første konsultation er 200 kr. og alle efterfølgende konsultationer er 100 kr. per gang.
Vi skriver recept på de nødvendige vacciner og patienten tager vaccinen med til Lægehuset.
Vær opmærksom på at Sygeforsikringen Danmark yder 50 % tilskud på alle vaccinationer (uanset om du er gruppe 1, 2 eller 5). Er du medlem, sender du kvitteringen for dine omkostninger i forbindelse med vaccinationer hos os til Sygeforsikringen Danmark, hvorefter udbetalingen sker.

*) Pillepas (medicin-attest)
Ved rejse til Schengen-lande ( EU-lande, men ikke Grønland og Færøerne):
Schengen-samarbejdet fra 2001 gav privatpersoner mulighed for at få udstedt dokumentation for retten til at medbringe medicin med euforiserende stoffer til eget brug på rejser til Schengen-lande. Dette dokument (“pillepas”) kan fåes gratis ved apoteket. Der skal ikke udstedes Scengen-attester for lægemidler, som ikke indeholder euforiserende stoffer.
Ved rejse til ikke-Schengen-lande:
Borgeren skal henvende sig til rejselandets ambassade/repræsentation i Danmark for at høre, om rejselandets lovgivning giver mulighed for at medbringe medicin med euforiserende stoffer på rejse til det pågældende land, og hvilken dokumentation der eventuelt er påkrævet. Tilkendegiver ambassaden, at en Schengen-attest kan anses for relevant dokumentation, kan der udstede en medicin-attest ved lægehuset. Dette er for egen regning.

Note: Efter at USA lavede ny konvention den 17-11-2017, er de blevet meget strikte omkring euforiserende mediciner ved rejse.

Kilde: Vejledning til udfyldelse af pillepas, Sundheds- og Ældreministeriet (sum.dk)