Links til patienter

Her er en liste over gode hjemmesider til råd og information. Siden er under opbygning…

 Internetpsykiatrien.dk Internetpsykiatrien er et landsdækkende gratis behandlingstilbud, hvor du kan få behandling for angst og depression over internettet.
PsykInfo Information om de tilbud, der findes til mennesker med en psykisk sygdom og deres pårørende.
Sundhedscenter Kroniske sygdomme: Tilbud med fokus på en god og aktiv hverdag.
Sundhedscenter Smerter: Tilbud med information og træningsforløb til patienter med smerter.
Sundhedscenter Sundhed og livsstil: Behandlingtilbud omkring Stress, Rygestop, Kost, Seksuel sundhed og Alkohol.
Sundhedscenter +65 år: Tilbud til pensionister.
Utilsigtede hændelser Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.